Advertisements were blocked or nothing was served
We understand that advertisements are annoying, and fully support the usage with ads disabled. please support us in any way you can.
Mandatory Update on block 2197000
Gridcoin Research has a mandatory update on block 2197000, in about 12.1 days. Version 5.2.0.0 required!

Question:

The Gridcoin community has released the next version of the wallet

Duration:

180 days

Poll Type:

Survey

Poll Weight:

Balance

Response Type:

Multiple choice

Status:

Active, 15 days left to vote

Create Time:

2020-09-18 00:47:06

Create TX:

2fbec@2038342
Voting Distribution
This is the current result of the poll. The below table also reference the current AV-W, which is the current calculated active vote weight. You can read more about this here.

Active Vote-weight:

238 773 818 (54.6% of total)

Poll Vote-weight:

16 571 893 (6.94% of AV-W)
Option%ResultInvalidValid
Yes 92.07 15 258 033  412 322
No, I'm Late! 7.93 1 313 860  6 13
   418335
Legacy Note
The current poll is a Gridcoin Research v1 Poll, which is no longer used. The details on this section is to create a resource of legacy information on chain. Please note that the v1 polls used a system that where less secure against spoofing. Voting data should be considered "as-is". Read more in the FAQ
Votings
DateVoterVoteVote WeightVerify
2021-03-01
- 23:24:49
RzMUh6kctaEDLWKrZPwbTVaCVmFiJoQ9wf
 • Yes
44 801.93
Verify
Vote
2021-03-01
- 21:05:52
S8QwUnLU9GXYKn8282U56NAqgi6QU75VQw
 • Yes
8 930.75
Verify
Vote
2021-03-01
- 20:06:23
SBGz7sCEVA9rQhTiUzUqL6hs12naBT9btU
 • Yes
5.11
Verify
Vote
2021-03-01
- 19:32:52
SJ3qBaTSWzkGVByq3RUEWxn1iHQX5iEbAC
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-03-01
- 17:55:11
SEj7oyQ5M9MZwSJLexYBhLQYqWFzFZFSot
 • Yes
126 473.87
Verify
Vote
2021-03-01
- 17:24:40
SLtTVK2tNuUYqnrEBfwij2DpiYofXV4A5q
 • Yes
188.12
Verify
Vote
2021-03-01
- 15:13:45
Rz2p6kCLYUQ3PZ5BeE93Zj6UJNPkRKzuuv
 • Yes
264.29
Verify
Vote
2021-03-01
- 09:16:51
SGQLpBZbzCWHFcvWEbhcyYMrkEerBgRi7i
 • Yes
3 656.11
Verify
Vote
2021-03-01
- 01:30:15
SGNNUKbHrsiur6gMUvSjAfBAAuc3wwgXog
 • Yes
96 133.07
Verify
Vote
2021-02-28
- 17:44:34
SKAGcHB6UBDwG3pbKsbgLnKfFNx2QK6tpi
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-02-28
- 17:44:29
SM8SRLH2kD2QXMpT9ak1H4xi5jKSf3pUpQ
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-02-28
- 12:08:05
SJ3t21hFvCMCKujpkUHjC92nRPNm5n7DPm
 • Yes
306.49
Verify
Vote
2021-02-27
- 19:02:41
SFedQC73uiGroYE4FFfJydrp9RMGAcxc7u
 • Yes
2 561.00
Verify
Vote
2021-02-27
- 14:03:26
SAux3pK1JtE9iYFrzfN6NE9D5WjUc7FN9D
 • Yes
49.11
Verify
Vote
2021-02-27
- 10:05:57
SJV43JPMV3bimavZmcTUfHWe7rn2wypHN6
 • Yes
1 020 045.54
Verify
Vote
2021-02-27
- 08:23:05
Rz9nPxNUmZuA5JShfg5Kbf6PRRf1G7bT7A
 • Yes
1 248 668.39
Verify
Vote
2021-02-27
- 04:53:14
SDxybotbEPecqKXpg7iGsTFnjyfuzviPjg
 • Yes
2 158.33
Verify
Vote
2021-02-26
- 12:05:02
S5dgiobs2h1gHU35qBnS3PLZAxtAJ37drB
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-02-26
- 12:05:00
S5dgiobs2h1gHU35qBnS3PLZAxtAJ37drB
 • Yes
8 164.43
Verify
Vote
2021-02-26
- 09:50:16
SCBYnpsZLicAChwNevYGNr4GgYPnWecrhf
 • Yes
1.43
Verify
Vote
2021-02-26
- 04:53:14
SFNvpMvPHEcx5h9z4osBNdGL2uZxAVpxPf
 • Yes
37.34
Verify
Vote
2021-02-25
- 19:01:46
SEgTnSFepHXcRhqeLmAnzmNmU3bMA23dPm
 • Yes
10 895.50
Verify
Vote
2021-02-25
- 17:40:53
S5EqD864Z8w5v9fnHArsVFwSXEV6iBYLNR
 • Yes
20 241.82
Verify
Vote
2021-02-25
- 16:52:43
S1gpw5WcyCxSByWs3P4EPNPCnfDAzme8Cc
 • Yes
8 817.82
Verify
Vote
2021-02-25
- 14:35:03
S93LgXiV1ee2MGbyQwfzCT3n3w54mJop1T
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-02-25
- 14:33:19
S6AotribBtGkMnwKGmmqHL2AM8P5z3FyB8
 • Yes
6 776.43
Verify
Vote
2021-02-25
- 13:26:58
SFci2sA1dTnSWdjnV4XZXko5Kev9sBKQ1x
 • Yes
1 235.91
Verify
Vote
2021-02-25
- 01:31:39
SGHiUvNYxFPoqW1ghiRWqoQfFg8jRBzKZM
 • Yes
3 346.13
Verify
Vote
2021-02-24
- 02:57:33
S8cyAMLNivDLXQDqMzxar7fzJxc5uRFbuU
 • Yes
2 856.07
Verify
Vote
2021-02-23
- 21:42:39
SL9uCVu92bPn9vuD8RJaXzDt7887KqtjCz
 • Yes
107.36
Verify
Vote
2021-02-23
- 19:50:26
S63xUQxE3ahVrsqCqENRonY7yFYWmqgbTg
 • Yes
2 001.70
Verify
Vote
2021-02-23
- 11:00:53
S1ERzbx4aQ5dso8sJ7S5tWT8khvmqBkbPc
 • Yes
14 094.48
Verify
Vote
2021-02-23
- 10:32:47
SDDmcA4Dq74kq7ymEHmBTbQwfgZAdL4xAG
 • Yes
3 627.88
Verify
Vote
2021-02-22
- 18:15:12
Rx7Qvpvc7qEZbrHeJ8ukknJo4Gwrc3unBg
 • Yes
181 614.78
Verify
Vote
2021-02-22
- 15:59:36
SGG6wzS9kjUQVuwVJ71crjG6j6MwdEPyLP
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-02-22
- 12:53:24
SH2SHF4kwHitZpeht5D7qG1nRzxSxNr8Pu
 • Yes
114.75
Verify
Vote
2021-02-22
- 00:00:09
SDDEBMMZESKeqiKYWR4JH9dFnC3i8896Lg
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-02-21
- 22:47:02
S5iAPR2RGNEUL8uUzAexdPo8zpN3zpaYHU
 • No, I'm Late!
6 038.29
Verify
Vote
2021-02-21
- 16:09:18
S8ya52cBmtNvi1HbjNEtwo4jMdsvRA8WvM
 • Yes
105.62
Verify
Vote
2021-02-21
- 12:51:09
SDooHekdg655vBwUACj7AJW1tXSnbqBbUh
 • Yes
148.51
Verify
Vote
2021-02-21
- 09:55:58
SF9fo4kFqRJCW2guDB15LNrAWRKKMkz1Cz
 • Yes
76.86
Verify
Vote
2021-02-21
- 05:23:55
S4G8g9uasHcfoQM1SVwQBX3JX1WwNvRpg4
 • Yes
49.51
Verify
Vote
2021-02-20
- 23:51:46
SEqJkmjbZMfpjEXgSeUFsHy5Zah5GvX2ua
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-02-20
- 22:15:19
SB1iJUDsrJuj1miyyaMgZRFo9kuw3Xogw4
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-02-20
- 16:44:16
SHaE8T9iiVZy9jN4MfDD9fpwfxKzcLiCVM
 • Yes
207 803.62
Verify
Vote
2021-02-20
- 16:37:07
SBTLq5QMPNYC1UMWESn2NtXNMedgm7xiAw
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-02-20
- 15:41:18
SJZRqabtxGzjNA4REQ3CuWBtUVaWLeDshz
 • Yes
29.74
Verify
Vote
2021-02-19
- 23:42:13
S7TQRQpntSkCreoH6d9NksFyAvtphj48xF
 • Yes
698.11
Verify
Vote
2021-02-19
- 18:52:59
SCwWdRChZfzwCqFY7JxhKHwP9e9ApdwTwV
 • Yes
6 024.97
Verify
Vote
2021-02-19
- 18:15:23
S6oJTnBuPLuEJrTAShnb68xkcH4jpBzkeQ
 • No, I'm Late!
224 617.37
Verify
Vote
2021-02-19
- 15:57:39
RxwhNjuXUQHudtoPG6ubS2A953ZBG18Mk2
 • Yes
4 141.51
Verify
Vote
2021-02-19
- 05:11:54
S2x9e3P2XtZps3v5W6qAjx2REhwmsezh7t
 • Yes
5 807.44
Verify
Vote
2021-02-19
- 05:11:20
S3ZP9tgMYcfC5Ys9hvDLQuVTNShBPdxUEy
 • Yes
1 612.54
Verify
Vote
2021-02-18
- 17:23:23
SHf6BpezT9j4cweW7JrZcFudUdwkVHwXj2
 • Yes
46 270.70
Verify
Vote
2021-02-18
- 06:32:13
S9YqatU1w49uMLmnTT2PYM7ePkT3fKAFYC
 • Yes
8.14
Verify
Vote
2021-02-18
- 04:57:31
RzB3N6EivjddLhqd4meBdjau3fPTdK9Qbc
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-02-18
- 02:16:51
SCfmH4ouCzER2Y7LbXtTbFDrGnhnGA1a8D
 • Yes
223.56
Verify
Vote
2021-02-17
- 19:45:57
SH9MhcDzU9yzwjB98m5zJN1Knx7U6Xg3WX
 • Yes
3 755.81
Verify
Vote
2021-02-17
- 08:32:29
S2CTtHR2fxHAvfcCsnfxEcrKx1xKaGXLyy
 • Yes
5 992.78
Verify
Vote
2021-02-17
- 07:43:12
SDjjPFqu5zBQfnsBrcDVGMXF5gBiSo9NWg
 • Yes
22 916.88
Verify
Vote
2021-02-17
- 00:46:00
SBjLCeVN16PfVDzDDybTBvEAhPuftssxz6
 • Yes
354.45
Verify
Vote
2021-02-16
- 16:00:01
S5aXRFc4geTtbawmqUDnUBshituXKCewLf
 • Yes
1 641.35
Verify
Vote
2021-02-16
- 14:04:20
SDvnQwq1qrRY3UHtkaYKGk7eNsxza2VXDz
 • Yes
21 681.87
Verify
Vote
2021-02-16
- 12:04:56
SE6ZrfkgHYwn4YDt9koHZpu3gNWsf9FdFf
 • Yes
15.12
Verify
Vote
2021-02-16
- 07:25:31
SCB5nEnevrbvTJWrrPsmB1HvYX4nxyL9oJ
 • Yes
1 253 791.50
Verify
Vote
2021-02-15
- 20:39:08
S71zBqjUj5NeiMJLAzRdVYKC1f1PyLXtbV
 • Yes
6.40
Verify
Vote
2021-02-14
- 20:05:46
SLvLBGZPnvpcK2hWF55HmDcwmvbtgCLpMr
 • Yes
1 309.38
Verify
Vote
2021-02-14
- 14:22:50
S8dnMyjJR3noBLiSmNVq1gCzDXE6agApJH
 • Yes
1 314.30
Verify
Vote
2021-02-14
- 12:46:06
SHMjz9NoXi2pTTvDoKzxF8sQQH6QrMqw3J
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-02-14
- 07:10:38
SGxwb6XDy4BFptKssqiZ9uHvYTTzzTzDS5
 • Yes
5 549.96
Verify
Vote
2021-02-14
- 00:22:45
S8KUD8CzVKD4sL1B9Czi5z5GUL3yyFbHsA
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-02-14
- 00:22:09
S8KUD8CzVKD4sL1B9Czi5z5GUL3yyFbHsA
 • Yes
5.13
Verify
Vote
2021-02-13
- 19:03:03
S4LPTnBptfDfKqcDE8DAHXsHjLido4iHCj
 • Yes
4 201.58
Verify
Vote
2021-02-13
- 00:30:51
S3T9iMweyaojVTFyBEyMbkuYWWFPPz2DWP
 • Yes
9 608.15
Verify
Vote
2021-02-12
- 23:47:06
SK1Y2W8cxK6KWEXh97ViDLWXFeHt5pUUDt
 • Yes
21 600.58
Verify
Vote
2021-02-10
- 05:42:05
S5jzJnCn8XB7q68mpyo5TGpsfZtdSpoh4G
 • Yes
138.92
Verify
Vote
2021-02-10
- 05:02:33
S5HoYxA3we2JdCiLdxwBAiMVJ3NYnVfZoY
 • Yes
160 233.18
Verify
Vote
2021-02-09
- 03:56:17
SL1bzZE9tZodvpmagBdvcbH66mn3o3sMuv
 • Yes
97 069.08
Verify
Vote
2021-02-09
- 02:02:58
S4xDhUR7XYov9CPLuDPzq3TyLV9BxBoziV
 • Yes
5 506.77
Verify
Vote
2021-02-09
- 00:07:21
S17Kgou9oEaFGD1rt4iyAHQcLa6Teas4GK
 • Yes
2 289 194.65
Verify
Vote
2021-02-08
- 11:47:15
S1NWARtv8Pi4yzyJwvcLufZYy4XuJ9pEbT
 • Yes
3 990.23
Verify
Vote
2021-02-08
- 09:12:52
RyciQzJN6vZRB1HARPHjg26jxxyESpovx8
 • Yes
5 753.32
Verify
Vote
2021-02-07
- 20:31:41
SLQo5sb9E25w1DRHwm4zt5rcP1rtS3bUM7
 • Yes
7 150.71
Verify
Vote
2021-02-07
- 17:09:47
S1m38GQd5m5r38XZA9CkRq1KqTJC8M2ftY
 • Yes
222.42
Verify
Vote
2021-02-07
- 02:35:45
SFZLMTSsTDpAMRvCDWVR3EDGJEZZ75MaxA
 • Yes
9 534.90
Verify
Vote
2021-02-07
- 01:07:48
SF31jZdYpkv1nr5AgBPgcAbL2eYt3LHKkP
 • Yes
8 087.61
Verify
Vote
2021-02-06
- 23:35:52
Ry9DmyDrqG8cHsd4T5JvyrBxA6euRX2nd9
 • Yes
44 167.75
Verify
Vote
2021-02-06
- 17:23:08
SKhk7prTSAxquvpPuf2zGLJbuDT4y8unJi
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-02-05
- 19:08:00
SCxKP5Fcr2mHC2CEJierQgXRwkU4eU3jDy
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-02-04
- 19:31:29
SLnNMFNAEwPWKXGf6F5Fh6HBTBM8Koidif
 • Yes
158.83
Verify
Vote
2021-02-04
- 02:49:27
SCNkQQNt7AFNPT7SDmHHF55Cp4BStVQnaM
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-02-03
- 21:58:42
SEBrmdzDBxKK2rFpCuHtoVWTuCCtCFRBkp
 • Yes
12 229.15
Verify
Vote
2021-02-03
- 18:20:13
S5gSNGUhp3RjhY6BQuWdXJ5r8YCf2Atek1
 • Yes
13 723.32
Verify
Vote
2021-02-03
- 09:12:24
S9K7qkNkWVA3AgJjEqkGhcQqEw8fcauh6F
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-02-02
- 23:04:59
SB89rDYtdj1QwS1v7uhMasSqPo6XPxgQtB
 • Yes
12.28
Verify
Vote
2021-02-01
- 17:18:53
S3CuQytEai6XFeUHSLCugST5FUNTa2Ztvu
 • Yes
3 199.19
Verify
Vote
2021-02-01
- 07:31:38
SAZS5wpgcgg9z9gUbv5zp4XxDyFxkUpKz5
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-31
- 21:34:47
S5pHG74zY55rRy4VUed4NuWemj8MDEvij9
 • Yes
17 499.54
Verify
Vote
2021-01-31
- 09:18:42
S1bvZkENd4uctRVjH7WMzBfny4BetFx1gr
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-30
- 21:43:12
SGavczNT36Am1pv2fch5fYesnfM8idd2bf
 • Yes
148.63
Verify
Vote
2021-01-30
- 15:56:31
Rxvqki6qM83hr7nqG5AtbAf5YNLrWM4xGZ
 • Yes
127.63
Verify
Vote
2021-01-30
- 14:00:14
SLFM9cpwd4YZT5EL9ZNcxdHVcsF1gQH4FV
 • Yes
166.82
Verify
Vote
2021-01-29
- 22:06:08
SLuVWn5gHq9Bj46Dee7jGrAtSfXMo5qr5g
 • No, I'm Late!
2.53
Verify
Vote
2021-01-29
- 17:55:28
SDVBbBe37Czhsv86SiPWkTh2mp2tw3qyuv
 • Yes
667.67
Verify
Vote
2021-01-29
- 09:41:18
SJNA3eTDsM7kewtfDMpePZMnfeQtziKJf6
 • Yes
265.75
Verify
Vote
2021-01-29
- 03:57:05
RzLSMdUcNVC6sUhSQkUuz7QrbekyFCEug1
 • Yes
82 617.34
Verify
Vote
2021-01-28
- 23:29:52
SDjECi7uqUbARAXrEpUHBqejfevxrzoDKD
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-28
- 08:20:06
SKStQtoaoEVXqAv9FvJBAVX6dwgtapgtvH
 • Yes
3 928.49
Verify
Vote
2021-01-27
- 23:49:33
S1sDPdxRQjSCiN1KuMPTVmMXY1Kc2eGEGX
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-27
- 22:12:22
SJkGqKYXa1cXnebzpZNMNRyx6Hiv2gfPph
 • Yes
8.00
Verify
Vote
2021-01-26
- 09:34:10
RzDKwrLkqBE3Kebk1V1AJjHRyFS18gjRQt
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-26
- 09:34:04
RzDKwrLkqBE3Kebk1V1AJjHRyFS18gjRQt
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-26
- 09:33:59
RxNUFHR6FsBaz9MqqZEv5h2LVjzVNbDAw8
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-26
- 09:33:49
SD1tyfk3xWKL6ApCc6FeKD2xhJNzUgdBrd
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-26
- 01:03:48
S8KjPc6mmh8djuzj8sZ2XHXaHYZkLaN7dm
 • Yes
10 589.18
Verify
Vote
2021-01-26
- 00:59:13
S9wqbuzqjxBfqYS79eHDTUKFZfs683SrgY
 • Yes
69.11
Verify
Vote
2021-01-25
- 21:08:06
RzJJDvWzPaMNoCqNBtt3ZsWDVx4UAcAGQR
 • Yes
8 644.59
Verify
Vote
2021-01-25
- 06:48:01
RzwJ2Xe5ZGqgKffSx1Mmxq8x35VjkaL9fR
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-24
- 21:38:03
S59wy5Bq7bMzwVW1rgtwaKcMqiYkYmvKTV
 • Yes
938.49
Verify
Vote
2021-01-24
- 18:11:41
Rzmm57sTFQe6FVbzsjihvifae5oz8ZiTgj
 • Yes
1 719.16
Verify
Vote
2021-01-24
- 15:27:45
S5XYDe1Kst1CrWZ1SWy2RuEngmMiHGirbo
 • Yes
29 866.54
Verify
Vote
2021-01-24
- 14:02:22
S8ne1u1Wt2NF8uYPDAJShD6vguCsj8PvtR
 • Yes
11 401.24
Verify
Vote
2021-01-24
- 00:47:23
SBqMP33EEyiSyZ23TF6fHbbyMh3mcCwzYi
 • Yes
11 271.29
Verify
Vote
2021-01-23
- 14:22:15
S4vdEd4TVPCwDD94BANRmkHrZHLo1rJ4WL
 • Yes
298 678.43
Verify
Vote
2021-01-22
- 16:44:45
S7kU3d85DSjXwSp8djSPC3CRNQzDY3LWXH
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-22
- 16:09:54
S3Lt9cC5hWftVktoxnXnr58mxk3VWK9oLv
 • Yes
17 667.74
Verify
Vote
2021-01-22
- 11:16:13
SAMc8KWxGTUjgNgvkbVtaqu8qLNz1dP8Kv
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-22
- 09:48:34
S8FxmaK8FWgL7SiRyHXXJ88LWt4dbR6RYQ
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-21
- 22:31:07
SDTzxKVKe45vUVYHCSaz7oJJtTauSvbH7r
 • Yes
19 106.10
Verify
Vote
2021-01-21
- 12:18:24
S1pxdxJ9kYhDqJR25y3bZxHkiCzhAkQjoS
 • Yes
26.55
Verify
Vote
2021-01-21
- 11:09:48
S2c2TFDXFZZHipCDeTPw9n8VRv4JfhWAib
 • Yes
13 422.03
Verify
Vote
2021-01-21
- 08:29:19
SKJh7NfLfyAvgr4xkNMKn6t6jy3uMsmYF4
 • Yes
3 534.99
Verify
Vote
2021-01-21
- 06:51:25
S9ko9efVPHRvmyfST5nX8yQF8JK6Gxr8Hp
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-21
- 02:46:46
SFJK6FAXdATJVDThnrd4hdhfQmiS34E3hj
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-20
- 20:05:22
S3qgGdkePMtS74SEgi9TWu6W7KDpz8M213
 • Yes
13 833.11
Verify
Vote
2021-01-20
- 17:38:13
SCyvsUoy6h7ZTS8DB54nrt1phW6KX7d3Ff
 • Yes
334.62
Verify
Vote
2021-01-19
- 20:38:28
SEZrTeH7nQBTejyFLoQUataSfi93kWp13a
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-19
- 12:39:06
S4VEvbG5WeqkEpzBvVab8F6vbSyW9hi3ZN
 • Yes
15 054.28
Verify
Vote
2021-01-18
- 17:27:03
S5Y1bU1W16pzMsay4ohu9sVzgT1mAU2Vej
 • Yes
16 280.01
Verify
Vote
2021-01-18
- 06:50:27
S9DxXzrGAQgHcmLKKmRj1RkhUvdAEC5xqE
 • Yes
1 974.61
Verify
Vote
2021-01-18
- 04:18:34
S1FXcCkivnDq9yycqkvUoFcVQXcyyXgiuD
 • Yes
5 232.13
Verify
Vote
2021-01-18
- 03:47:48
SKzkxkcB9WQSoB6KwNCNyuAjMT6jvjCWnu
 • Yes
325 646.99
Verify
Vote
2021-01-18
- 01:25:37
S7vUCUpQedMswJH96NeaY6Y4JNKeFT8bQP
 • Yes
3 449.15
Verify
Vote
2021-01-17
- 23:27:00
Ry1WepD5hTdFsHPEvQrEX6ciL1fWxSemMn
 • Yes
230 688.93
Verify
Vote
2021-01-17
- 02:57:08
S5wY2HQBZA4THg4uCwCTYLV86VbDPvBkPr
 • Yes
289.88
Verify
Vote
2021-01-17
- 01:33:47
S4hgdaaHdCrJxapkDqfZSZTfq9hm8tyjfZ
 • Yes
27.05
Verify
Vote
2021-01-17
- 01:12:06
S3cmH1dQ2CN1GFuuepBEEetS6LXxiZQ92g
 • Yes
5 001.61
Verify
Vote
2021-01-16
- 20:55:48
S8QSJV2wgUSEfQncdW1AopXh5mT4pP8oHQ
 • No, I'm Late!
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-16
- 18:36:10
S6kCPV7jz8U5ksMs3tnRT8e2RVNszZrdfS
 • Yes
25.75
Verify
Vote
2021-01-16
- 12:27:43
S39tCi9G3u7hSEAPDTkHSpB56RUrKRmYxb
 • No, I'm Late!
6 763.46
Verify
Vote
2021-01-16
- 12:01:11
S8YtLvFqdYysWMZEpsC4t6s4qia1iMcG3T
 • Yes
10 975.67
Verify
Vote
2021-01-15
- 20:28:33
S2frLYxVqbhKiQu5TvRUvBQ1ifeY5hhnyg
 • No, I'm Late!
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-15
- 20:28:29
S4h9aPCyNn2wGpvkw9CtFamomPrDb8x1rm
 • No, I'm Late!
2.00
Verify
Vote
2021-01-15
- 20:20:18
S7Vu3g8wGMCPNqC8GFv6B5ER3ACTSjCAG5
 • Yes
7 708.49
Verify
Vote
2021-01-15
- 20:18:01
Rxcn2Ls1Ma167C8wWB3bcREFsNkEX3j2KT
 • Yes
7 723.78
Verify
Vote
2021-01-15
- 18:47:47
S2jHXhzN3of6po7vGjPqQgC2pM6oP8dThp
 • Yes
1 336.77
Verify
Vote
2021-01-15
- 17:14:24
SF2736GNU4afqM9zja9TRyRwuT2r5uDjBU
 • Yes
17 318.48
Verify
Vote
2021-01-15
- 12:10:02
SGWKQEQCLMVEdzEmwbWVzkgykpbX1kZBob
 • Yes
11.00
Verify
Vote
2021-01-13
- 20:44:14
SGrDuFn1WwgwzScXrSyf8FHNPeZSLX7LvC
 • Yes
206.85
Verify
Vote
2021-01-13
- 20:43:07
SFDwNqpbz1pZHxRkoNiRRrKwZqLdYZms5j
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-12
- 16:51:53
S2jHXhzN3of6po7vGjPqQgC2pM6oP8dThp
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-11
- 23:43:12
SFhefU29w2EaciQLANpfyZvHSWuwWMzkPZ
 • Yes
11 750.79
Verify
Vote
2021-01-11
- 19:14:37
Rz1W1EXU5Mt7gftyCPFwE8i7LDt3ewWZJr
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-11
- 19:14:37
Rz1W1EXU5Mt7gftyCPFwE8i7LDt3ewWZJr
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-11
- 19:14:36
Rz1W1EXU5Mt7gftyCPFwE8i7LDt3ewWZJr
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-09
- 15:40:25
SLFAzUtfitYd5EFHs9Me7FoWkGYZKL1aDH
 • Yes
1.03
Verify
Vote
2021-01-07
- 22:01:18
Ryje59o4uguc8LGgsSqubHdtuKjh1sCsqa
 • Yes
6 422.64
Verify
Vote
2021-01-07
- 19:57:10
SBDVXazxXNwCb27234B4qdYDwa5PswubBU
 • Yes
642.03
Verify
Vote
2021-01-07
- 15:07:32
S1ZJZX7t76ahGTkjMvfQLwnhZ4QQ5bQhYV
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-06
- 09:58:48
SJPsXGRKK4hQcZtcKFzKnVaLRTthX5GPPE
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-06
- 02:12:10
RxqfYhfgYEmSdhDGjTWQZodBf42V8oSkxW
 • Yes
4 469.18
Verify
Vote
2021-01-06
- 02:11:49
S4VRbW52JqB5Bqs1N5hmQPKUBXSrvGjhCJ
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-05
- 20:17:07
S4uMBs8n9LHkxWQWXaFqyk2z4YaKb4hJSt
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-04
- 14:28:55
SD3MjncaKvS8658oksSAsdhWAQrxrnEaib
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-04
- 10:55:30
Rx36YTg7jUuwdH777YuaridCojT4dqXcLP
 • Yes
13 059.36
Verify
Vote
2021-01-04
- 00:32:39
S1oaDFrefdu7SmyurdzR58f4jT9HJP9fQm
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-03
- 17:36:43
SDnbKTDF4k5g4ycQc49QvUwjZupSUP8WGF
 • Yes
1 608.82
Verify
Vote
2021-01-03
- 10:43:35
SDPCz76ZnuvJ9VURpwZfd1jvuyhFq9nay2
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-03
- 09:59:48
SEft6vxmarxzEQEbawayaXoHg8srFQ5Jhv
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-02
- 20:55:48
SHoVmt1BPLYshisUs56vYTAGrWXzGQCde8
 • Yes
238.50
Verify
Vote
2021-01-02
- 15:20:22
S11HyCUP9AVHadxPUR72boBzfVoD838vCL
 • Yes
1 417.01
Verify
Vote
2021-01-01
- 19:04:15
S33Tf2xtX2ReJBVAxbsz9nYto3fFfk1qea
 • Yes
43.20
Verify
Vote
2021-01-01
- 09:07:38
SKqJUkHFuyrF7whb2mamKjcMd6FwM25GML
 • Yes
4 778.11
Verify
Vote
2020-12-31
- 19:17:44
RxZ1bi27TBk3eusfn9Kb8BoY9nV67eXmG2
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-31
- 17:03:03
S2GLBpB3xnFNup1PryUAsxRtUkc7cjGVGe
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-31
- 14:47:45
SH42CVL8vHeNGQoHkmDuXnQ7sFCN2jtJZe
 • Yes
1 631.01
Verify
Vote
2020-12-31
- 04:27:27
RyC93SnU4Lw7WMcvTAQKHV9UKz4kRhmdGY
 • Yes
20 033.93
Verify
Vote
2020-12-30
- 22:25:18
SHzZdGxHWGZ2BWuAB4XTP5EZG6unwZpTnx
 • Yes
2 652.20
Verify
Vote
2020-12-29
- 07:51:56
S4d1EbA2fpDRGACQqRWaXd7uhgJXZZZ3hZ
 • Yes
122 430.11
Verify
Vote
2020-12-28
- 14:58:52
SBMC6hjGSwyMR9jGioanApwTVxcfUPTV3Q
 • Yes
36.90
Verify
Vote
2020-12-27
- 04:16:38
Rxy3NrAybjZKZgEVm1xmnUyfC3kDa2Mx3h
 • Yes
5 026.60
Verify
Vote
2020-12-24
- 11:39:30
SED5LHFnZDfQ1eLubVsyyNKqRWYiAmr84v
 • Yes
123.14
Verify
Vote
2020-12-24
- 11:05:50
SGZAVk5dQYNBhUgW67qCAG2KD9TiFhxr3f
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-23
- 02:05:10
S3d8dTdU7KEZY8S31TobCdL894Znkx3rUa
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-21
- 14:02:16
SAgA15vvPSHJ6qjVFjpwwWX8LKZXntJWSD
 • Yes
3 291.93
Verify
Vote
2020-12-20
- 21:12:14
SFe51DGfYh3fw3NgaGXmPSh3wbPEFupLvF
 • Yes
393.31
Verify
Vote
2020-12-20
- 12:11:25
S2E2MakGVif8vStymFjoro2FK5RpSdkJLm
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-18
- 15:05:43
SJSFXeibDC5uu1KpgpeLZnKVmK6G51vMzG
 • Yes
3.22
Verify
Vote
2020-12-18
- 14:22:10
SChYguYcZt6MoxrwFaafav3eLfAq7BPVyw
 • Yes
1 943.01
Verify
Vote
2020-12-17
- 22:30:11
SKW6hPa6hYVnr7nTGmv1nQ7D96nGxhs6wL
 • Yes
1 069.73
Verify
Vote
2020-12-17
- 15:20:10
SKZjqAftDjMbNm8njgSaCFU9cVPrxbxUtB
 • Yes
16.93
Verify
Vote
2020-12-17
- 10:12:21
RzJZ4i9vdoFzJ4jLT9VgHpuVZxr2gjFYMN
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-16
- 15:00:48
S3GzK6CdS4A3VtdzGxqLdJYUP8DA7WzmbP
 • Yes
2 656.17
Verify
Vote
2020-12-14
- 16:43:02
SJxS8mrgXLjqN6rKLUDzK8razonnn9ds6i
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-14
- 10:35:22
S3jeaPwvMRGGSf2aLCzruvf2x4ASKXzRFb
 • Yes
14.80
Verify
Vote
2020-12-14
- 07:48:26
S5P9vwg5Ypb9PYnWRqFZcBorrAs6vAPdQa
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-14
- 07:48:09
S5P9vwg5Ypb9PYnWRqFZcBorrAs6vAPdQa
 • Yes
6 665.92
Verify
Vote
2020-12-14
- 01:56:34
S9ksgjGwpQHTvrHBKpc1envWqjYpsqw2bV
 • Yes
956 889.05
Verify
Vote
2020-12-13
- 23:09:44
S3s22D8zcaLPKruwiKucMRQVQHpbzTopPM
 • Yes
414.05
Verify
Vote
2020-12-13
- 17:04:56
SA4WWxoKZmgyjccAasbRPpyMWYCSnkprby
 • Yes
3 225.68
Verify
Vote
2020-12-13
- 16:59:25
S1Kf1w1A6j619PBV6W6AVt8K623aCJYVEn
 • Yes
4 495.25
Verify
Vote
2020-12-13
- 00:34:21
SJq8jzoPEcFsd4VU3xW6cosMuTw7zEV2kv
 • Yes
3 820.91
Verify
Vote
2020-12-12
- 22:04:04
S56WXpEtHkwyCvjxRn99hF8VfgRxdzhZpv
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-12
- 20:05:54
S7S1BJrtswBEvJKdAtdoW5AM1EhRruv2Mr
 • Yes
2 389.54
Verify
Vote
2020-12-12
- 08:23:22
S4Ya5WD8kgoKKH11wTZAhhSp8RMYg5Q5vj
 • Yes
12.73
Verify
Vote
2020-12-12
- 06:26:38
S59wy5Bq7bMzwVW1rgtwaKcMqiYkYmvKTV
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-11
- 17:37:19
SLoomMMJwSEX3GD9Fvwu1gS8TDgGWsYZv3
 • Yes
10 911.56
Verify
Vote
2020-12-11
- 15:27:23
SATEj5rnbSyxo56jaiY9KgG344EeXhMBwQ
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-11
- 11:32:42
S1NpJtqVwmxj9dS1AfJtJMG495XmPETPQZ
 • Yes
20 460.29
Verify
Vote
2020-12-11
- 04:49:54
Ryje59o4uguc8LGgsSqubHdtuKjh1sCsqa
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-10
- 14:01:01
SGamcfMw3QYgPcdXgvYMahh9rY75UX94zs
 • Yes
26 949.23
Verify
Vote
2020-12-09
- 00:47:24
SKcqaNQjoaEcBYsVpo8cNYbP98XwMf7g7P
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-07
- 10:43:20
S3BsD5WgeFXkwuBLHazPDNTzoD85SZUATL
 • Yes
159.98
Verify
Vote
2020-12-07
- 09:32:37
S2WrHwtBNAVCBmHapQFdTfR7swxdL9fFF8
 • Yes
1 344.25
Verify
Vote
2020-12-06
- 04:19:08
S1e4LZfcHNuiHeeD6FFxcFYYqTQT88Kk7q
 • Yes
9.94
Verify
Vote
2020-12-06
- 00:40:16
SDG7DfRVNVFaqJxz54Rao18oRWcAaNxtrG
 • Yes
8.91
Verify
Vote
2020-12-05
- 21:31:16
SBQkkrTNpPyJE3c4CQs7eXqQ1hYb2h7JpG
 • Yes
88.10
Verify
Vote
2020-12-05
- 17:49:42
S6D6Ymkr1MAAQQpRZfkYXQqr2kv9k9zf4f
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-05
- 17:25:35
S89Kvg4ijNcBNTpE3RwQrydqmDq82swdWE
 • Yes
349 723.56
Verify
Vote
2020-12-04
- 21:27:43
RznwCdu43H3g1G6dLb5BuSu8889dJPzP9V
 • Yes
75 091.52
Verify
Vote
2020-12-04
- 14:41:32
S87FudJZHbo9DNKADkULjEHu2FaKVvbJTW
 • Yes
37 934.57
Verify
Vote
2020-12-03
- 17:49:13
SCzgiF7hxamSzqnjV4snkuj8YRyUw1nBWe
 • No, I'm Late!
21 358.93
Verify
Vote
2020-12-03
- 16:12:58
SEfhTy6e2y1Hkq4PkNpXsXHnaEFKvX9KWd
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-03
- 15:18:13
S2hvx54d4bVXbvudpxg9DMtdzMsCWCCfNc
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-03
- 09:12:54
S9U1p3VPkbgRJKQCoK6AXAiRTyJYXi53Y7
 • Yes
10 748.16
Verify
Vote
2020-12-03
- 08:12:05
S8WdLyK5Jw3t7EywV9cui2sJchui1MHRJg
 • Yes
4 768.52
Verify
Vote
2020-12-02
- 18:21:23
RzY1AFXCpJpx9jGEebCD4kVoDB8JDNtsaM
 • Yes
26 104.58
Verify
Vote
2020-12-02
- 14:07:00
S89GpPf5fdMqxvVQ4n3JKJoxi2ZYGubDAZ
 • Yes
10.20
Verify
Vote
2020-12-02
- 12:38:21
SJtnL7Jba48yjA3wE72XBmbo8tuhjviw3D
 • Yes
7 691.32
Verify
Vote
2020-12-02
- 02:45:20
SG67rmzd2tKUTdrdLCgprqi1zNCKhEg4TV
 • Yes
24 695.08
Verify
Vote
2020-12-01
- 23:18:44
S2YVnU6RWB4BNdMHuxjwGbfasXc1fG9r8H
 • Yes
4 486.51
Verify
Vote
2020-12-01
- 22:44:25
SCtJKDdD6zR5JHxCyhLi8AowseN9atHues
 • No, I'm Late!
1.11
Verify
Vote
2020-12-01
- 22:09:32
S7Qy4j2aFP5BiAkH9KiE91gW9ejsMxMAjA
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-01
- 10:12:39
SJ1xFP29K13ASe82rXqwSaNXzxxZeH4kzb
 • Yes
1.03
Verify
Vote
2020-12-01
- 00:43:28
SK2oS4Yiozau64JEghz1h5Vst53HMak1dz
 • Yes
20 822.74
Verify
Vote
2020-11-30
- 21:51:25
SDgYpgz7ZcRYkJZvj2mqA43hWfHEDPxGd1
 • Yes
10 419.16
Verify
Vote
2020-11-30
- 20:37:43
S4bKCjev4wFPV1bqnCFWjFwiPKAAPTtBgp
 • Yes
44 130.97
Verify
Vote
2020-11-30
- 17:53:35
SEX9R6k2fS7wKbgXcVCF2CSSgut27AFE9q
 • Yes
94 599.86
Verify
Vote
2020-11-30
- 06:46:52
SHTN3KGT5Qg5aC3iKBNWdRSBhLixrDoWSn
 • Yes
159 908.33
Verify
Vote
2020-11-30
- 04:38:33
S3rHst2Wq78N6FEnZG8tkUC5vo8TMncxjc
 • Yes
52 778.61
Verify
Vote
2020-11-29
- 20:36:42
SHzZdGxHWGZ2BWuAB4XTP5EZG6unwZpTnx
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-29
- 20:15:49
Ry2Xq1iJvg38ZmABzTMREBsLu1d7QrhCBm
 • Yes
83.62
Verify
Vote
2020-11-29
- 19:42:59
SDsd6JszbULy4iZ96oSo969VqWjHUXoEf4
 • Yes
4 227.45
Verify
Vote
2020-11-29
- 15:52:41
Rxq6K3x6bcrfjjYyALr17v4nDLwEHhykZv
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-29
- 13:07:36
S2jQnCybmkvqvuUEC7NB4zm1MHVBQJfqnZ
 • Yes
5 445.44
Verify
Vote
2020-11-28
- 11:27:13
SA4ykt1UEQ6L3Ub9bbJ8J26m5eRqm27i2o
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-28
- 10:39:41
SEpLJyYPBNxib95HVv75wVreR81DU62ZYs
 • Yes
30 066.55
Verify
Vote
2020-11-28
- 10:01:59
S3HMFhaWZF7Ejs9yTWBGEbUmHmoRXpGLK1
 • Yes
43.26
Verify
Vote
2020-11-27
- 21:54:54
RyVgjsrvHx2mTXu3KN5E6MkUgLF8DkfVNe
 • Yes
35.57
Verify
Vote
2020-11-26
- 15:55:54
SGQLpBZbzCWHFcvWEbhcyYMrkEerBgRi7i
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-26
- 02:35:24
SJ2RrHQMPxFiHB2MQxW7qVpJGa3JhU6kNA
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-26
- 01:18:28
S231cpH4HUuT27YixrgbDVmx2PH9GpYrqD
 • Yes
33 228.02
Verify
Vote
2020-11-25
- 12:47:05
SK6h6ydJetAkfDTyDwXaXrXQG31yEik6dE
 • No, I'm Late!
34 570.35
Verify
Vote
2020-11-25
- 01:17:49
S6m6gUm3GnuY9niuowJu7sno4jEXWgtJrG
 • Yes
6 170.68
Verify
Vote
2020-11-24
- 20:36:52
S3bVvwmkoUHsJz9qXVMa4tBHjGz5Qp4nqH
 • Yes
4 164.73
Verify
Vote
2020-11-24
- 10:40:35
S4wRPvKsaUhwWYYifAhjUa96S3WTQgnGRA
 • Yes
8 626.26
Verify
Vote
2020-11-23
- 19:34:06
S6UaFhjugaop5xtYKA4yc7pcYtknMSmXPe
 • Yes
56 380.91
Verify
Vote
2020-11-23
- 17:59:29
SJDj1Ss8zsPJhsiuL2HNeU6qznwqJjjtJx
 • Yes
19 628.88
Verify
Vote
2020-11-23
- 17:30:42
RyYafXU9QgWQKs7SVSFLbWtscVz3dapHaH
 • Yes
6 289.41
Verify
Vote
2020-11-23
- 12:38:40
S9kMruRTy7DupbYXtKMjtwXb7uoaEbbWSy
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-23
- 03:25:32
SDjY2MMz9miuBMUQdCuhG3EVMQvHvor4iy
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-23
- 03:05:11
S876GrPXYFXhcjPrCAQfe5VQLi6wcEENtH
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-22
- 20:53:50
S2SSJrguR3DgG3nAdeVNR5jJXSuEig4Yrw
 • Yes
3 309.72
Verify
Vote
2020-11-22
- 19:09:19
SJD1BNq44DcJuogfRADdigCUie6Q2YYw2Y
 • Yes
5 939.24
Verify
Vote
2020-11-22
- 18:52:20
S9GAo7k2iS3QxWvmKGKkYo3Lh2tBogJvse
 • Yes
2 244.33
Verify
Vote
2020-11-22
- 18:35:50
RyYjk3fcmQ8BmVUNGHfz9dvJn9yqW8s2pa
 • Yes
90 843.80
Verify
Vote
2020-11-22
- 15:32:46
S2SSJrguR3DgG3nAdeVNR5jJXSuEig4Yrw
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-22
- 12:25:41
SAe1NGgJjgzpvwoW7seDu3yqZ2Bj9CDQCC
 • Yes
28 450.34
Verify
Vote
2020-11-21
- 23:35:10
Rx9mMxqroFzvNUimmE3sUYXjo9CgZoXZgQ
 • Yes
31 724.09
Verify
Vote
2020-11-21
- 20:12:46
S4ZoVJaHkNxQir6y3BS9HgB35F83ccrc68
 • Yes
524 810.48
Verify
Vote
2020-11-21
- 15:32:57
SEdMuXdKvmpv3UYpBCy3g1hwUs1NLu6fD3
 • Yes
192.73
Verify
Vote
2020-11-21
- 14:31:08
SFL8RoWk9kSCTqKDDDQtkzJJi4kMdMRFVA
 • Yes
1 658.88
Verify
Vote
2020-11-21
- 10:16:52
SLuVWn5gHq9Bj46Dee7jGrAtSfXMo5qr5g
 • No, I'm Late!
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-21
- 03:10:24
S2E2MakGVif8vStymFjoro2FK5RpSdkJLm
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-21
- 00:16:37
SETZJa71G4Hc7bsLCX9HNiSP2Ath8KxYo9
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-20
- 21:59:51
SCdEUzkGvaE3XNShnjLZTpyNBKfgCJvUPb
 • Yes
97 668.98
Verify
Vote
2020-11-19
- 19:32:07
RzEBrqHFsehfhTN5v9twCPfY96nUfsVzst
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-19
- 16:06:27
SDw1K8VRKKincrRhiRvdpfFo3UU7Nk7151
 • Yes
18 909.61
Verify
Vote
2020-11-19
- 12:38:02
SLr7Kpn1hRn6yKZoRJySELYi3omE8NGMZS
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-19
- 12:38:02
SLr7Kpn1hRn6yKZoRJySELYi3omE8NGMZS
 • Yes
801.02
Verify
Vote
2020-11-19
- 09:43:42
S3hnvgx56RQpneCqYZc96bYLr9M8Bg7yYC
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-19
- 04:51:40
SKeRo75UJpArEScjwqGzrrkJBSPxZKiATD
 • Yes
10 481.29
Verify
Vote
2020-11-19
- 01:06:49
SFNw5woWGBiJ1BXAuczbMgxpuFduLPpW6M
 • Yes
1 575.66
Verify
Vote
2020-11-18
- 21:37:44
SCRNQprRUkGoCA9JgHjijkNRp3XfD1AhN5
 • Yes
5 681.40
Verify
Vote
2020-11-18
- 20:29:20
S4K5ztBAyAXsJf1QcoXM8eKmG5wKvCMZK4
 • Yes
106.87
Verify
Vote
2020-11-18
- 17:51:46
S2Xv3d9jWZ8McdeDXuYbcQY1EMNHtkBa23
 • Yes
2.91
Verify
Vote
2020-11-18
- 17:06:00
SEhcwFapdoA44SqjdWPwaVTsi73nB1vqaq
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-18
- 13:07:47
S4voNFUmQR7PxLbRv3BysuGziRyUaq8r3z
 • Yes
186.44
Verify
Vote
2020-11-18
- 11:20:03
SLqrMtbbnVGm4hw9FgpxPdhpY38tgv48nF
 • Yes
7 862.13
Verify
Vote
2020-11-18
- 07:04:21
SMGRsiXomXMmn11EfotioeWZwHYKqs4xT3
 • Yes
436 704.80
Verify
Vote
2020-11-18
- 06:53:05
S9AowNiGPHtePwnUCLBvyrKLoB6Adwb43Z
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-18
- 00:42:33
S7F3M3FPmJQmgbSEiV4QnHCDXJvA4L2gtf
 • Yes
864.47
Verify
Vote
2020-11-18
- 00:42:32
S3YGNSBYHEx5t8CXxc2ohpNhAmtovpiT5o
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-17
- 14:53:17
SDMH19bDj5BuYQy6Uve5zHFkx2TnbGBJBZ
 • Yes
15 559.43
Verify
Vote
2020-11-17
- 14:19:49
S5L7syXMDayCqb671bAuxg9KAHcqNgnPip
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-17
- 09:47:29
SJmkb7RGh7c6j2wcARwKg8geLHe1SRLXpR
 • Yes
197.66
Verify
Vote
2020-11-17
- 06:43:38
SBgdTvkPKrBNms7Fm2v5uxD3BqEiYtFjTj
 • Yes
711.81
Verify
Vote
2020-11-17
- 06:31:38
SJW4md7JV3nbfXs1CavZHhxcdYbUXwxumE
 • Yes
34.97
Verify
Vote
2020-11-17
- 02:06:00
SFbDcotAK173Y1Nn4dgvKYDWHWvqvvJJ3j
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-16
- 23:57:03
RxHbtJrDvLkKRCXpYUfsiaZnepLPKL3byW
 • Yes
21 142.77
Verify
Vote
2020-11-16
- 22:09:42
SGeCJp3NsKidtNzqYDHvdya16oBDdxx9cW
 • No, I'm Late!
985 715.53
Verify
Vote
2020-11-16
- 18:28:09
S2TUYFhg1Qjqmcxz7F1Ftv7pZ8StvbDVkE
 • Yes
1 316.23
Verify
Vote
2020-11-16
- 14:24:08
SEVg7owG3zm6cV4oTkTsGufdVtcFg2yoCB
 • Yes
5.05
Verify
Vote
2020-11-15
- 20:13:41
RyQWnx2nSYjss7EGSduvqktZGUjVrx28XR
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-14
- 09:48:57
SDDmcA4Dq74kq7ymEHmBTbQwfgZAdL4xAG
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-14
- 06:02:23
RzxRS5EoRH35WtKGzLDbHXruqeA1cJypVN
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-14
- 06:02:21
RzxRS5EoRH35WtKGzLDbHXruqeA1cJypVN
 • Yes
3.11
Verify
Vote
2020-11-13
- 21:57:22
SJEq598sJX36GpzeRX51LbqUXz3yoNjvdL
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-13
- 14:28:14
Ryyou5rKg47pA8sQXKQVffMiLZM1kbA8GW
 • No, I'm Late!
16 618.46
Verify
Vote
2020-11-13
- 05:14:19
SEbtDtWwR2ctVmYFDNU7tE7fM3EEVU89fy
 • Yes
786 500.99
Verify
Vote
2020-11-13
- 02:21:24
S9fk7BpGjPmZa9bFPPdR3Q4mhSLyyXeYEi
 • Yes
11 825.00
Verify
Vote
2020-11-13
- 00:40:58
S6D6Ymkr1MAAQQpRZfkYXQqr2kv9k9zf4f
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-12
- 12:31:10
SHMM4mx7UZKZKHt4VrP55m6KrKJTULSRQ6
 • Yes
944.65
Verify
Vote
2020-11-12
- 10:31:42
RzEBrqHFsehfhTN5v9twCPfY96nUfsVzst
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-10
- 14:57:52
SHHZvpVp1CfE53CuB4J6AJu6QJj6vGpupD
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-10
- 05:56:06
S8tbroDcVCPtGFBuat72Vr5zeMVV2VK1eD
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-09
- 13:00:22
S9qBN1xvknwerhDJhfxdtYQLRbSJGBX5ne
 • Yes
3 083.71
Verify
Vote
2020-11-09
- 03:22:13
RxXcwJY6tPqwsRkrbpQg9bKDK26MfoiuCZ
 • Yes
2 424.22
Verify
Vote
2020-11-08
- 21:14:18
Rzo5GctW8XvJ7161FQaSdZurPwxnzd2Cft
 • Yes
6 475.35
Verify
Vote
2020-11-08
- 20:04:16
SKVv4m5mLtRdfJf3MsbX4AhV29EJkSuWzc
 • Yes
7 007.13
Verify
Vote
2020-11-08
- 05:32:56
S5q2cyioWJAtQViZ3q9oKt89sVSuk62CcR
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-08
- 05:32:54
S7mGKxCbNB9v6T6obQnunp3EYWYWA8qCew
 • Yes
147.57
Verify
Vote
2020-11-08
- 00:39:59
SBsbHHYQbf5fpJCSmA9U5U4SNLrXtgpXyf
 • Yes
2 720.46
Verify
Vote
2020-11-07
- 23:56:48
S6wQn9wwesVqGhvrGgPtjKyPLNqiF64Nhm
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-07
- 07:42:47
RxHbtJrDvLkKRCXpYUfsiaZnepLPKL3byW
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-07
- 01:12:07
S4fYuFn2L9ZBZeKGSdYMUkAssC3N4PmNUa
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-06
- 20:37:40
S4aD1vTRG7GQQP6oTW6hND9n1LE62UFBUb
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-06
- 11:04:17
RwxwrK3VH1brhFDJQbATkCzB5V6Gww8awa
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-05
- 13:50:18
S27PpMJaHu7kmLM5aoWCsHFKLBErdSYftQ
 • No, I'm Late!
2 175.15
Verify
Vote
2020-11-05
- 13:21:52
Rx1GYirAmEFqVUgyXrcmQnS75Ho94o6twC
 • Yes
6 752.70
Verify
Vote
2020-11-05
- 05:12:18
S7rFjvpiV4KdEyikTGNBhjaDX7W44199mZ
 • Yes
487 611.83
Verify
Vote
2020-11-05
- 01:42:09
S6gSdtRvZEdMa5dzJx8o1y34C1NWCpCBqJ
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-05
- 00:02:54
S2nCMubKR6yHVpyh6nBFRHBrqBx92pCgRk
 • Yes
2 678.04
Verify
Vote
2020-11-04
- 21:33:54
Ry8pYToPNvzukuYYrhuU8HbJC2ZHZFodha
 • Yes
68.06
Verify
Vote
2020-11-04
- 03:41:31
RxZ72zu8iHVFyDT6aPZjmLBhLB9CoKF57k
 • Yes
63.10
Verify
Vote
2020-11-03
- 23:59:58
SCZSse432TD6X9oJkJj2ZGeN6bKsrXcUaa
 • Yes
4 776.38
Verify
Vote
2020-11-03
- 09:54:05
S8reAZUShr2PfQx1g6qnEfwPKC5vDhfSfM
 • Yes
13 120.50
Verify
Vote
2020-11-03
- 06:31:54
SLUkueLZoapLEyjtzKWjZPr3kZZ2Bcmqpd
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-02
- 20:12:31
Ry2Xq1iJvg38ZmABzTMREBsLu1d7QrhCBm
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-02
- 15:39:36
RxSqLPgWtFuVA6EALkJnBf2V2ZsBwZFMoy
 • Yes
217.91
Verify
Vote
2020-11-02
- 15:11:30
RxYurUza6Net9Eqy1m93mZ7mYJxSuvGp2f
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-02
- 08:53:35
SEJYSyBDGBHLEtsooiJqGeTGugF6kEMF6S
 • Yes
16 273.96
Verify
Vote
2020-11-02
- 03:34:56
SJcQr7GaiJj3zPGkrqqTXz8KAmxZQjRQaQ
 • Yes
5 820.61
Verify
Vote
2020-11-02
- 01:15:00
SBPvof8HrmpLsknm39oSJUyRRB5KiJ2QsW
 • Yes
5 618.50
Verify
Vote
2020-11-01
- 22:26:19
S8TAnD9YtpKtRjFhQTj7SR5gRF44WndasD
 • Yes
943.74
Verify
Vote
2020-11-01
- 19:54:28
S6s4EhQTL7DL2YktPp2hwXZqi6MBDaF2L5
 • Yes
54.20
Verify
Vote
2020-11-01
- 18:33:22
SHFbMxU9HuUztzNxH7b7vmLuziffzWZoF6
 • Yes
1 430.29
Verify
Vote
2020-11-01
- 15:19:00
S5rrFFLLgdHKs8VS4eHdUnCaKxy1y2Swh2
 • Yes
9.98
Verify
Vote
2020-11-01
- 05:42:35
RyKZYi681v8aJRkodRmtmYNz2JNhVCYHVr
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-31
- 13:44:15
S2ua2RsNifZ5AQA7oeLoLqwpaXwgiSG34U
 • Yes
100 673.14
Verify
Vote
2020-10-31
- 00:15:54
S25AC6SD4QXecfE5JNmf5Mzyxpdvrazfmk
 • Yes
155.47
Verify
Vote
2020-10-30
- 22:44:29
SJDj1Ss8zsPJhsiuL2HNeU6qznwqJjjtJx
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-30
- 20:43:35
SLyvHwahzdPen75aUbfdm4bTt4HNfE8idk
 • Yes
8 064.76
Verify
Vote
2020-10-30
- 16:03:37
RzwdUzzdyiCCTfsuEhfnutaAtHhgtm9v8x
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-28
- 22:34:53
RxMfqBb9qpqrCP8pQXnHUghXuevqnLJUH6
 • Yes
13 776.63
Verify
Vote
2020-10-28
- 21:25:04
SBRA215XU4nzQaniWL2rMJeR9Rq4WssamP
 • Yes
100.00
Verify
Vote
2020-10-28
- 21:05:09
S38THNBPDk99JT9z4Wiu9joNZ2dRmm689H
 • Yes
93 041.73
Verify
Vote
2020-10-28
- 17:43:37
S2HrqtxueV4pXdYs88Kasoxpbq5KhT6R6L
 • Yes
144 833.63
Verify
Vote
2020-10-28
- 16:12:52
RxYZGEaET9p3G7vXmfqakanyCs5XKR7wKm
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-27
- 20:43:57
SJTU2HJ8RE6XdbYRKgZDrwQzb7SAGNCihz
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-27
- 20:43:53
S1ijXNsDBq8H91HzdKzdqLujgxy3Zrpq4D
 • Yes
46 191.11
Verify
Vote
2020-10-27
- 14:31:36
SGczfuV1Zz9TTJy1LyN6SiyhgY9xFGnvVT
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-27
- 13:37:07
SL1TkqwcxoaCnV9d6M2b2tTj9AViD9s5sn
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-27
- 13:36:54
SL1TkqwcxoaCnV9d6M2b2tTj9AViD9s5sn
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-27
- 11:23:25
SFRj7fiUSDpz5u4jtkwM6JzmkunCH74Zer
 • Yes
19 975.18
Verify
Vote
2020-10-27
- 05:52:29
SLncNG3aW4UXEHTqbhcrVuFV97J3EQzyRt
 • Yes
112 606.74
Verify
Vote
2020-10-26
- 10:49:22
SJD1BNq44DcJuogfRADdigCUie6Q2YYw2Y
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-26
- 10:05:32
S61xVxfXS5QLPNAPJhjEYaLHstsx1GmnAe
 • Yes
16 975.02
Verify
Vote
2020-10-26
- 03:51:36
S4tvQyy8ieVBXTnS4EXFSx1DEXUTUs9a9a
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-25
- 21:22:35
S1TJcsxzoY5WntNuLH5GoJvPZpASenCtS9
 • Yes
3 529.30
Verify
Vote
2020-10-25
- 16:59:23
SBBpYuMrjLfcyjZXxSUNmRs3Qa7ed7tSzo
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-24
- 22:11:53
RxQwKwEr4YVocfwtsMTYYsYi5f8SwZY9jn
 • Yes
49 023.49
Verify
Vote
2020-10-24
- 17:26:19
SBYRCprB57xRH6Ug2PPYRG5AmhSYBLMSQc
 • Yes
92.64
Verify
Vote
2020-10-24
- 05:27:22
S2Lo4RR5EPaZpfFVie6iNY9j8jr9423jhG
 • Yes
3 302.84
Verify
Vote
2020-10-23
- 23:21:31
Rym394hSVYXCpnRUJx2vifPZ3i6VuUcEAC
 • Yes
9 510.00
Verify
Vote
2020-10-23
- 21:23:16
SFNyLFUXpmVeZjUJDLWG38mV5M3MST2B5Y
 • Yes
49 135.20
Verify
Vote
2020-10-23
- 18:43:12
SLcSxhccdxgApz57kFevQNbfXtQcVmwHHT
 • Yes
676.22
Verify
Vote
2020-10-23
- 10:00:37
S1mYBKm6Vgd8T7emtxwUAPVJuxMc6avs7J
 • Yes
6 446.33
Verify
Vote
2020-10-22
- 22:44:29
SADbfKbR2kUS8hfaBG6swPxSvsc1yGbNnG
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-22
- 16:32:26
SFRRKRvK3ze9rGfvZKGvw9wqBSNzbeZQhE
 • Yes
299.50
Verify
Vote
2020-10-22
- 11:38:08
S8rP7LaSCCoXbZTQuRg5vauKHrBUPzFtZM
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-22
- 05:34:53
SLruyfbQekPLbgcpiGmYWzAQMi13RaSsWU
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-21
- 17:27:25
SHUVgKP6HQ9Hqhvaxm66vsr6ACELq1hXtC
 • Yes
26.21
Verify
Vote
2020-10-21
- 02:29:17
SDagwkEpAvkF58kmrVAW76EmLe1Nj3JNXk
 • Yes
13.12
Verify
Vote
2020-10-21
- 01:04:25
SABCqUk3YAPUaDnRsLKBNMm4mVhPGzx1wX
 • Yes
493.26
Verify
Vote
2020-10-20
- 17:54:01
SJRFxH1sBiSvHnabZexuufHC2xTdPdzZGv
 • Yes
14.65
Verify
Vote
2020-10-20
- 06:22:53
SAvPkwzi62gwN9mfZPDmA8owbcVoobYGGf
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-19
- 18:21:51
SCJtohcH2cyQ1CHBh4mdjc2hU4cuxHTBJr
 • Yes
46 395.20
Verify
Vote
2020-10-19
- 16:06:55
SDZ81QRQWHmzHCmPu5repEqCTk2opoNv7z
 • Yes
206.11
Verify
Vote
2020-10-19
- 10:28:45
SLRBsDA5e1PqnBtZujJbbAoLgwPYQtLzm1
 • Yes
61 401.36
Verify
Vote
2020-10-18
- 23:28:58
S9ksgjGwpQHTvrHBKpc1envWqjYpsqw2bV
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-18
- 13:15:13
S5SXFa9VBXk52rH7RJ7CJWz7BvL1w2t4VH
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-18
- 13:15:00
S5SXFa9VBXk52rH7RJ7CJWz7BvL1w2t4VH
 • Yes
1 682.13
Verify
Vote
2020-10-18
- 10:47:09
SLzxs1eycxvz9pvCRJCtoF1V787jJF27gj
 • Yes
10 546.14
Verify
Vote
2020-10-18
- 05:51:38
SG67rmzd2tKUTdrdLCgprqi1zNCKhEg4TV
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-18
- 05:42:30
SKkQ5SZveGcvShidMuUB3TMQ2LK9x4DkSU
 • Yes
14 903.49
Verify
Vote
2020-10-17
- 19:41:06
SFhefU29w2EaciQLANpfyZvHSWuwWMzkPZ
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-17
- 18:15:42
S1wAvb5crebubjMyQK7QcbNf98zsXrxZww
 • Yes
2 393.56
Verify
Vote
2020-10-17
- 17:59:47
S92j6J7s8V98jPLVprx9kuy9VHD2y7Ko8U
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-17
- 16:55:43
S8AzhpLZvsoesxsHFSPYZ1UkvsA2rYTsoi
 • Yes
6.06
Verify
Vote
2020-10-17
- 08:45:50
S8Pvx9cHHixpVAP6Q2vVp8u69z62TFiUYn
 • Yes
635.01
Verify
Vote
2020-10-17
- 07:48:12
S3zw49Jv4TUoGsyySW1EJKspT7YpK7YpBS
 • Yes
16 093.59
Verify
Vote
2020-10-16
- 21:44:20
Rx6o7grTX2LzRUTTJhvLPR6iZBEJ45Gi3y
 • Yes
126.35
Verify
Vote
2020-10-16
- 21:32:11
RyHtyvEdwLsg6vJzHes4FhEA39eCFpJCmb
 • No, I'm Late!
693.50
Verify
Vote
2020-10-16
- 11:15:19
S1Bd5A9ynfe3N1LkZT2j5SQDQepcfdpgMp
 • Yes
27.56
Verify
Vote
2020-10-16
- 03:28:24
SASNhTpTRvFp9Me3a41CS5zqBod7bG5v1z
 • Yes
16.77
Verify
Vote
2020-10-15
- 18:03:40
SAUsCJ4dME46SdXXMLQtvfziFTTr3kRwRT
 • Yes
586.52
Verify
Vote
2020-10-15
- 14:39:27
SDjjPFqu5zBQfnsBrcDVGMXF5gBiSo9NWg
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-15
- 10:24:52
RyzqnHBJYz2Rd9P6jA2wDjyQifS3V1BZ4v
 • Yes
737.40
Verify
Vote
2020-10-15
- 03:54:46
SK4VAJ3SyocRZC1TR9oWAaitbwheEuPo6g
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-14
- 10:07:53
S7TdEjPLxYsx7isGSGgWm4ZtMoa7aqgaJk
 • Yes
1 699.79
Verify
Vote
2020-10-14
- 05:32:36
S7MiCDPmuD8U5U5QztMhEuCk2w48p5w4Kg
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-13
- 21:17:11
Rz3WCBNWfJmHR721YvoGDaRxCmuLRyBGKc
 • Yes
441.10
Verify
Vote
2020-10-13
- 20:04:18
S3ViPNjSNdFpjChp9BANiwvyAmjsUnHUb7
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-13
- 11:45:23
RzfKhsZJ9SVw8soHnGb2dTgskq86ZYRCqS
 • Yes
29.77
Verify
Vote
2020-10-13
- 02:23:17
Ry1WepD5hTdFsHPEvQrEX6ciL1fWxSemMn
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-12
- 16:33:46
RyhcPdtTvz8LzUkf4dsLVvTF41x5WSyEtU
 • Yes
24 027.02
Verify
Vote
2020-10-12
- 15:56:32
SJfUAdsn9EvRhJXS4ouLbxtgt6fVWsqbg8
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-12
- 15:56:22
SJfUAdsn9EvRhJXS4ouLbxtgt6fVWsqbg8
 • Yes
160.13
Verify
Vote
2020-10-12
- 11:25:52
SHEjnbVK1PaAYqchPCwT3AX4cRjr8MLUHR
 • Yes
2 880.81
Verify
Vote
2020-10-12
- 01:19:05
SCFHK3Uci4XsCHSmTx5xDRsr282gJ8NWC8
 • Yes
19 305.99
Verify
Vote
2020-10-11
- 23:27:07
S7yx4riTxMUJyMv8zLJD2FDEEuqaK7KvR7
 • Yes
2 308.93
Verify
Vote
2020-10-11
- 17:11:55
SGMhMLpZNKJzif82nLjSC6nmedM8EL4j2f
 • Yes
40 398.39
Verify
Vote
2020-10-11
- 16:40:53
SEm3XW7u8rmRgeusDzPLv3LzRxqt6SwhP4
 • Yes
2 300.97
Verify
Vote
2020-10-11
- 02:59:17
SCRXfNpcM77rdjDcoWQJVTXLRSJ3zxR4RZ
 • Yes
15 409.06
Verify
Vote
2020-10-11
- 01:48:19
SCjfqkNyDkVktn7VAESmyoWvonPrpHYeSE
 • Yes
40 904.77
Verify
Vote
2020-10-10
- 16:00:58
S2RwenL8MvPFB9BXoPLtAPLa1FW5Bo7Jv6
 • Yes
2.50
Verify
Vote
2020-10-10
- 15:14:06
SGrj426nMCEo6webUJTPCEb9EjSkAoHznw
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-10
- 14:29:16
S8BXt1KEHGsxPaP65Mc9sysZemyt9BZC8z
 • Yes
99.61
Verify
Vote
2020-10-10
- 13:30:29
SGEBS8ydPj9Toe79PBZetRLgNskruqtADs
 • Yes
419.22
Verify
Vote
2020-10-10
- 12:47:47
RxnDvFpqiZ5guVeU1tncTzen4E812qL4wq
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-10
- 11:44:51
SEcb98NaMxzzzDY9is9HuYYzZd2hXjrnJp
 • Yes
620 651.73
Verify
Vote
2020-10-10
- 10:38:25
SHLMK3zEvgw67SiX7iE62r8PFLfKi8YW3d
 • Yes
6 986.54
Verify
Vote
2020-10-10
- 02:20:06
S6q6uFFrPy9Zu227RPjSxouxS6LetUhudV
 • Yes
2 937.73
Verify
Vote
2020-10-09
- 22:06:56
SCvfqUykFxozok4YpcqGtW3YWCXEvRVmu4
 • Yes
1 032.07
Verify
Vote
2020-10-09
- 18:33:49
S4RrVTwaCc1a6wuGmaa8ivBt5bsq6rwDx3
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-09
- 16:12:53
SHRGE9jB7Dc8vYvJGN3ambN9mmQTt5Foeh
 • Yes
12 150.01
Verify
Vote
2020-10-09
- 15:52:38
Ry6du1A7hYN9gi7uSNp8BqaNdbXUP3uEiC
 • Yes
9 022.94
Verify
Vote
2020-10-09
- 12:43:49
Rz3RXLufZfb9aDSt6wXHBnFn52RpEJcRNp
 • Yes
5 396.30
Verify
Vote
2020-10-09
- 12:32:51
Rxq6K3x6bcrfjjYyALr17v4nDLwEHhykZv
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-09
- 11:58:29
SEaSMhaoyXka4d8UPE7cEvVLB72Fs5qyZM
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-09
- 08:11:38
SM2SGV8LCWwM4E1jAAgJtpfuUNxNM3V7gQ
 • Yes
3 954.41
Verify
Vote
2020-10-09
- 08:08:34
RxwhYSjRANUAx8uGsrsgzcnebY83zXPo2N
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-09
- 08:08:33
RxwhYSjRANUAx8uGsrsgzcnebY83zXPo2N
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-09
- 03:54:18
RzMWcp8YzoFk7ttcvGeszHPiRqcCF2KPpZ
 • Yes
278.99
Verify
Vote
2020-10-08
- 04:24:28
SKPoGYgCzuqNfB2uRig5ho2CwKdC2H1qSt
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-07
- 04:35:23
RzpcwQVZDq2DVgQecu3wCBep2PBDBms4wb
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-07
- 03:02:01
Ry2S7jjSi5knmuNTmAL32t1X1JFNxnHGpr
 • Yes
272.85
Verify
Vote
2020-10-06
- 22:44:04
S6UW6ewx9aL8VZ4XzVBnXzguSAJj8zRznw
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-06
- 18:27:52
S6TDsKX2TKNb4RArueiryhTbRFc6qvMG1N
 • Yes
4.41
Verify
Vote
2020-10-06
- 16:34:04
S1TqM9xgC2Gu9wYwroaYfA12ithC9kjrmk
 • Yes
7 456.58
Verify
Vote
2020-10-06
- 14:48:42
SH42CVL8vHeNGQoHkmDuXnQ7sFCN2jtJZe
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-06
- 14:46:27
S5EqWoZ7uLJiX5kL9Wsy2xs5gckiXK2QDD
 • Yes
23 760.25
Verify
Vote
2020-10-06
- 13:22:23
SBHX2q3roSpzQ31rNn4WojP27VHb2Dibox
 • Yes
56.37
Verify
Vote
2020-10-06
- 03:12:22
S5GXVeE7GVVtRVZcaTiuMrR59JrzsoYJGr
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-05
- 23:21:29
RzZzxh9nkvzFM6SwPa1FFqBYpjw7BP9Upm
 • Yes
10.17
Verify
Vote
2020-10-05
- 23:19:56
S2wyNHbvFTtV3dG9Q48WfumBVesiY7oM3M
 • Yes
7 551.43
Verify
Vote
2020-10-05
- 20:15:35
S1hBfEWHqBskqDxhrMwdVSJw7aE1JCFec6
 • Yes
395.92
Verify
Vote
2020-10-05
- 20:12:52
SFL3shit9pufhgxRwr9krL2UewMjgExVDZ
 • Yes
325.27
Verify
Vote
2020-10-05
- 14:49:30
S1jiXuwBmNVwx27Feq48S2B5FxKiBDRm5m
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-05
- 12:26:40
S2DHmcfWhe3LArVkX27ZPy8nDFpc2wXWeY
 • Yes
136 424.15
Verify
Vote
2020-10-05
- 09:57:16
S6PKPrLTTANQ8caGJJRTE1NfuUhZpbYVjb
 • Yes
14 533.43
Verify
Vote
2020-10-05
- 09:25:10
S9PiApqNsHGLhyCcLQHUTYHe9k9Pd4shGH
 • No, I'm Late!
15 303.70
Verify
Vote
2020-10-05
- 09:04:07
RwxkwMGzihaCTFzaSwiTLH13YEFALLDwth
 • Yes
15 945.63
Verify
Vote
2020-10-05
- 03:42:21
SAoXrqkcXKELcY2XD2ugnXhHsXFL4e8sBr
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-04
- 23:51:08
S3s22D8zcaLPKruwiKucMRQVQHpbzTopPM
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-04
- 23:23:07
S89GpPf5fdMqxvVQ4n3JKJoxi2ZYGubDAZ
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-04
- 23:22:31
S5ZPVP8mZFahbx4g1zBWotoJ7q9FeeWwYL
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-04
- 22:34:04
SHZa77P9royqXU1tek5LMyzCDbhorqhhvc
 • Yes
9 116.58
Verify
Vote
2020-10-04
- 19:29:12
S5g4zWxYokPVrFyarwNbh7Njs26ioxD8mu
 • Yes
76 425.37
Verify
Vote
2020-10-04
- 13:17:48
Rx1AaP2uiHPKBUxL93T59wur1CFtMiKgUh
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-04
- 02:20:45
RwxUnvWo7tSEwdCiNPdFHRYu6ffttKNhap
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-03
- 22:31:02
S7GN6N1hDtvAgCrFUqhNbyWv1wM3jTAYNe
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-03
- 22:12:36
RxDBLA9XjsbWcsaZHQBsbZE9y2ZarrgW8a
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-03
- 09:53:51
SLE6SDxcv3DeA1KW2a2xGwjdWUVDLhEqhQ
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-02
- 18:07:32
S4x3617XSzDTDomVE95SYmttXEAKbCUcbP
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-02
- 08:25:22
RzXUNAjcdzzDvmByugGHieu4jsN48cbewg
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-02
- 05:05:13
S2vQSi1iAGh3uSLFRRacEdAHsww3iaUpaU
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-02
- 04:07:34
RyNbofKWeEd3HApbLU8cD9FUrntkwAoWdn
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-02
- 02:09:07
S3eJADFsns2xbSbAM4xEx9hRUG5YdR1rj7
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-02
- 01:25:40
S5rHic766HAkuambZfECKRWCMdrhKujs2Z
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-01
- 23:33:13
S52VBmNGw46uQ43azW8rEFiCXLSdwBtvx3
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-01
- 23:17:58
SBeZQagAAABBDzPWC1gHx2cP6PAzMZB4q1
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-01
- 15:50:56
RwxXEjg9C3S1zJyborGnLpib1oArTxr59R
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-01
- 11:11:27
S25crDQ2bVBzvKQorxZH3PWP4xxz4frok1
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-01
- 11:11:27
S25crDQ2bVBzvKQorxZH3PWP4xxz4frok1
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-01
- 10:52:16
S1PcFX5W9prCEYhHGEmkoXRWa8ZNwrkXQr
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-01
- 09:04:08
RzERT8njXheUc7G5UyVwjrWPB9B7VVozhW
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-01
- 00:08:12
Rx1LbgedPgVjNa8E7PQbKW5JQaMCPeJMf6
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-30
- 21:18:50
Rx11urPWzmZaxGLojZ46yd85wNizDq2zRo
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-30
- 20:56:45
RybdX6qNb9kzRxP7Fduc8uE7EzC52eynvv
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-30
- 18:41:27
Rx7zArJcGxSo2XgNyg6ZDjvepn1me93y3H
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-30
- 17:20:31
S4inN6UREik9yp3EZrCLYqqRTEGb9x1BQK
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-30
- 17:13:15
S7QLUfNxbJizbKVsVLhYJCDv6kj3rCwFDD
 • No, I'm Late!
Invalid claim
-
2020-09-30
- 15:09:45
RysBPi9rjagFgPDiJq5EyCuXEH4sEejZ1T
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-30
- 14:42:55
S1yJSXZSvEfwoVMVMGYiLddU4ouLPGyJyY
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-30
- 14:07:02
SHwhVxikxVCHPU7Tatkzu5yjeH5gtDv5pS
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-30
- 09:07:19
SAyxw888aWcCbU3gUfxYgqo1cktE7s3stg
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-30
- 05:57:42
S1LdVtwxk8kmgAJboBrbGEWkNZ3Q19738q
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-30
- 01:19:25
S23SWd1GcaAMvoc61NR1yigHbVFyCuKGw2
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-29
- 23:40:44
Rxj88cP5uar23yzpRz9etNzvkoEGDmjrp4
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-29
- 09:49:43
RyMdDdfnJAQVBx1rkfrgwfaAoxsnPjX1zm
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-29
- 03:46:41
S2E2MakGVif8vStymFjoro2FK5RpSdkJLm
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-29
- 03:23:25
RwzS5kHGeAyb6HHQZ4rv1xgaoTucc7RAwP
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-29
- 03:21:41
S8t9vvfM92FS5G8fyB6Ln841YrX9qeCLYG
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-29
- 01:18:37
Rx1F4JTbTUf7dn4wcacpHLZdCCBdXjBNbe
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-28
- 19:21:22
RyrykG5gwfTJjYfBEgg4Pe5w2Rsk8iTKPo
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-28
- 18:18:21
SBcXoJESCmTSzppZcAt9xBHnRD6XDuhpqu
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-28
- 09:24:48
S84paG69puchsZ8LK1tG3Duj9t4gyKb13z
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-27
- 21:27:27
RwxwFTJr2rraLhAnBjNW9tTStEm323Z7jY
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-27
- 20:52:49
RyuoCKxdmv6vcpeMwNuqeK4cHgAbKLJakt
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-27
- 20:27:39
RxTtTWikeziTahPVArhWho6rRW2nEY88z6
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-27
- 20:12:48
RySuJJJEMSW6M3VSwbt8Z8d7GjHpBqB7J2
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-27
- 17:32:53
S9Ej3SVSxaXTM3iXpPeUos1iebhPe8oYKA
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-27
- 14:13:07
SBk1znKyxjNzRR14tZ6ekaUd7YwkCYX4WZ
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-27
- 12:35:11
Rz4AQ54UqbFfAY6yftFicbUjNHcTsb8PYQ
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-27
- 12:12:17
S7TQRQpntSkCreoH6d9NksFyAvtphj48xF
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-27
- 08:00:39
RyNpJc5de8hEzipNAzQn7h6HT371bkBcYC
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-26
- 21:57:19
S13uk2hxVMvMA8PQm5izTz75dFQiei11nD
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-26
- 21:17:27
S1SoYqQdWHa556SQ71Nhi2juVgS2qs23aM
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-26
- 16:31:29
S9XHMuAWFQTM1hBV2FuF5hksGPgNRqKsqf
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-26
- 15:58:09
RxCnWywzMkcmoN4f6nGnTrGLELFrHiyLea
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-26
- 13:07:40
S1C7TZhUwvW5rQPctjx3s3J5FqexmrAPbV
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-26
- 07:43:01
RwyzoWqzSye5f9FcfvHR8g37MY2Ba3iMto
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-26
- 06:26:41
RxtJkGqjYfDuyxLNRhJDdPNXMYjCqLu3RG
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-26
- 00:10:56
RyDuPKKFob2XQmtRsG3bMbPBZDL26rcuJC
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-25
- 23:54:15
RyyomMBPdjggJsz2cAqET8tbZnftVLz8FT
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-25
- 23:41:49
S4BBpU4fP6EPjQpbrczUReBx1JhCqojovq
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-25
- 23:28:36
RywP3r8R4inHNFatsmZSh6yG8NC64GM51g
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-25
- 21:44:29
RxNp3poPQmMDSxhLo2pVCAE1KEVXkc1Q1p
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-25
- 20:09:50
RyXEeQ86MnRi5hV6sSxXNBnjdYFdfFicmL
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-25
- 17:41:25
RzQUzi2qh1bYFzxpzvPsk3H5hSV8y7PX3U
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-25
- 13:36:55
S2JiTnwhrxhWqdfFQAg6EHNhuVmoZteySb
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-25
- 09:35:48
S1k4VRqtf3x23YqxpkdcxLM7RkWW1irFSu
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-25
- 07:36:01
S9DxXzrGAQgHcmLKKmRj1RkhUvdAEC5xqE
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 21:22:10
Rx5Bs8FUhYYUkMX7cQGjK6t9eUCFgWfPN3
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 19:30:16
RykdznMu6tMdpbMqrLqhdtj9kcqxdbLdGo
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 16:41:27
RxX5iR9qsrGKPhJZtzsZmQe9F7133gEr9i
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 15:42:19
Rx2QmW4B2Rg53RwdAMHbk81kUZkt8Ke8Rd
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 14:41:43
S9nsQbHctNFLpTLGGCNzKbgpfMnAfTTWL9
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 14:08:06
RxrWpt9VV8DegecHcuQxQasLYQzYww9gwS
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 13:30:27
S16fVxB5hYge8CaxqWswaC8AKpdDSyerqP
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 11:53:38
RxZyBWThzvd8kazJRY9k6Jkqa9vXHYNcck
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 07:58:16
RyVHfrA8o7ohh4JDVDzB2xgng2ypnL1uvh
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 06:00:23
Ryq8y9StFrJtixZUdH7fDvb1gdpPcUjuBX
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 04:59:24
Rx8kxJrZYY5Uem6FM5qYrXe7Awb1BZcLW6
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 02:05:49
RyZXx3Zf6omWzTSoMBguTCJ7yTD7As2TKB
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 21:47:34
S6PzRbe4axeyht147e2DPzqqokGTfT3hcB
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 20:38:33
Rz8hmJcQ18CocHVLyvX7xBQp4Twq9YR6qa
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 20:36:48
RwzgCND3KbT1yfQrME6C3Jfpyihex2rheY
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 18:23:40
RwxW1r2k4ohZ8cpMZquWtc1YpLYun8D5hq
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 18:00:02
S358QGVtXKteFtMACZ9DMqyoBXzmoUbB9o
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 16:11:57
S58n4jhibmftLNVKG6bTu4SKCix9yngTG4
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 15:14:52
SGfgyX3Y9RvLzLy4XRgyP5ysaK3NGHse68
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 14:56:03
S16fVxB5hYge8CaxqWswaC8AKpdDSyerqP
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 14:42:41
RzVuYrqAEwzCiaku58ssce1LZyVRjmR1zu
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 13:39:47
Rx6qoxpYxYvsv3ut5rTNcshT9s3LWJT7uL
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 06:46:49
SLrRYrgBJVBi49bcUzQFPESE8DSSjb9QzT
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 05:36:49
S2GVg12fc33wq34Sc1DD4ZraY4juy56En2
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 04:49:28
RxDtewpkQ82oz8252CuU17M7xdUXakc8SK
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 04:13:03
RxSTsdE4sthx6bx7NPEVLoZa5UXb7VALEP
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 22:31:14
Ryn2yQ8UVrE9xpqLKiehTEEY71o1FQjoe1
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 22:29:53
S9CGj8cq5QxknYq9sTKv9vEcygeMqHHzhC
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 20:32:51
S5br5jEKKM4zmdrMRQv6qzokjNY6duvd6r
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 20:32:32
S5br5jEKKM4zmdrMRQv6qzokjNY6duvd6r
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 20:21:16
RyVtbJ1FT26k7rXRHC7zMrieproGPjEkhH
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 18:43:40
S2vg7GwSVMHFeuwAPtmG3QU6F45vs8yRGQ
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 18:03:38
SBT7edqyG99djZuFVdQ4BJxu9FQdCyzXpq
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 17:48:37
RyKMVyE6m8ccVNRnt6t5qE9VhVvzC1YQTk
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 16:11:49
RyrRAHHrDYoS1KzNhzMJufCoADbDyD8evh
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 15:25:35
Rzt8p7KWWLBtyFNzNzyP3c4EtFWvb2ymbd
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 14:55:19
SBNGrVReUbL1AoKST3ZqgbRt7Yq1ZKFRYE
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 13:41:58
S1dMSuqNMPbpVXxUq4svenbi3ihDNXRzty
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 13:21:37
S9AjCgJd6AnLb3wDSnDqUj27js8SHtWv3q
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 12:20:40
SFNw5woWGBiJ1BXAuczbMgxpuFduLPpW6M
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 11:41:18
Ry5gU5tXe6DwQveCk9JP9LFsE9tS6bXsS5
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 10:53:10
S8PubBLF9ToMZHzxBSUJjHVdY9jws3AS6s
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 08:01:48
RzSHvNnpdMU83js4Jy91NHJr4CxVAqnSTZ
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 06:29:08
Rz9rD4XxXpPhfdBL6k48oJ7u3v3KK7sSG3
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 06:11:44
RyDGNmmAi3VbSfV8NxLmtnBjHFMPeFqWcC
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 05:48:41
S3VRPsKV1d2qJjHJpWSSaZStMWZfwA6ahk
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 04:55:51
RwymV42KK9Xdn96zMJHc42LL5oeikyEfE5
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 02:54:53
Rxhcd4XUmFaUtdiA2xXxP4LimMmEU5AZ1P
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 02:31:50
S3Jwfg9yueuQxgMsjK4tL6DokXmcXr3xKC
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 02:02:41
RywU7w86YdozenwfTrf3qAvBtP11jNkRfM
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 02:02:23
RywU7w86YdozenwfTrf3qAvBtP11jNkRfM
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 02:02:15
RywU7w86YdozenwfTrf3qAvBtP11jNkRfM
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 00:56:28
S8QRMjGvPur2AvHAVAJoANeezFa2DVFJin
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 00:54:23
S2wkpnjmWCL99nSkVneFFZqwCwHzAsmudT
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 23:27:18
Rzg9DX9nEQEkGQ9F2HaT32Vm5FyjUS89Pc
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 22:58:52
S2bkuMcZWo8qUtRq6NbvnvveQdZ9swmhNY
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 22:05:50
RxkGQm1mrmaB4vV5q6smqGnBWf37zXhh6Z
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 21:59:36
S4vfD5y6XxM6raqBPHGtqV5kafXSzDKMfj
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 20:06:12
SATZN4VPt6G5BnXT8D4GA7tt1fubvU5Z5C
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 19:29:08
S26e1BZRKNK8ereqX1EM8Pyj5swUisRVzM
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 19:23:44
S4gZ3re3y4ttiJeFtfJYSRokK9DW5yEg2A
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 19:12:19
S1UtWKmtuSBB6PE4hVus5FnQNtrWvZXdj3
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 19:05:36
Rx1rAgRv8JfVup1CtYd2DGRwnmEse9vVVU
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 18:42:58
Rwzj268UHF1WWmSPcfrty8G8HAV6MhSCCG
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 15:58:29
RxBDYDxj3berBnHKRjLpwdZpLSkbLyE6yY
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 15:35:00
Rywy9gyHF1QetxNzj5HniPYfFimwrZL9ZA
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 15:30:16
SA76vJxVpDGQXQDpQnfb1oq1Fa7AoWtJrC
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 14:51:20
S4UiRJfjfHBcVxU7VUDpSgwiVQE3HZZmES
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 14:25:37
Rxh5mdqDZnEEo4hCa4MtHHeSvALACp4Rs4
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 14:07:06
RxA71GagTzd1ekSYrizDKpKWCQ5CSvW4tr
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 11:48:25
Ry1NUjc4YTtFhjbXjHjzWoa6d2enZfYSef
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 11:31:29
RyEseJUwTzZ3ztU1uNncj2qaAEEHu2vYYG
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 11:09:03
S6K3qjnwAiQtxdLqbigaRSbBroZgxJKmds
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 11:08:54
S6K3qjnwAiQtxdLqbigaRSbBroZgxJKmds
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 10:36:36
Rx1JtM2dAY4ydAesdvx7EdCdBKn66sLN4a
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 10:30:46
S1g3YaoznAAmLeRQhXiAVjkm5kUnvFHTWr
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 09:18:10
RzAGN3d3o1shYTsm2KVFyWPdXxLRQEYhzi
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 08:40:30
S6XWrPL7oi4Nrqf3P9wnnVMShkpkVCyxjm
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 08:21:41
S6dCkBysUSLaao6LUZpszBsJ5puHpWFZH6
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 07:50:08
RzatSCTb1ZDD66DCda7Q8zn3nHEEGKE1Yf
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 07:47:09
S4xHXEfTh5n2y8vKMsBG5cqG6uGFWeMGXR
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 05:12:55
SHEiz4bh7p6bVWx5HBq7jqiWJSm1PstJ9n
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 03:52:37
Ry322eUQ5boX13ncooJiSZZLnjpmVe3cvA
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 03:16:48
S3Aet62W5gy6taSvvu9gL8L8xi19iTSXgy
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 03:12:12
SCdZknZwYkCqFhBd3CWuKV5GnVbzK4i6ar
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 02:44:05
RyWPzjk1vZ8AKvCkuWd6TArHCnqg5mwqZN
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 02:20:09
Rx1DdMbKRbsmuvBw8ipDctLuaTxxLxBdzG
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 02:19:39
Rx1DdMbKRbsmuvBw8ipDctLuaTxxLxBdzG
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 01:19:23
SL4RGzUQz23NoMkXuDeKPx51Kajm2pyd5b
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 01:12:50
Ry9DmyDrqG8cHsd4T5JvyrBxA6euRX2nd9
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 23:51:03
SCfMbThubSM1FWfXN391oGc8C1AS2stxGL
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 23:41:51
SBLDexsNkJH8mbEJjwdky8gtbWjemb6snB
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 22:44:32
S1HrsqZdtU8WTuBC8Kfqqu6b1h2SZ6Dbcj
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 22:29:10
S15EctumDtyFzdo3mcstrAVZWj9Xq5Xpo3
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 22:18:43
RyWKJidGm8yZZRcNaR8N7Q2Q4Av5raT4Xy
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 21:47:48
S6z8PpE6TQwD2BvBPT6JXB4ZfzdxBUYTpU
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 21:33:40
RyPiraHq4iCx3iYWf4LbvNNQjvuqQjomer
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 21:14:02
S7xE8ztEgb2va4Nfesx7qfsPjphZAwPmTy
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 20:41:41
S3qnafCh2Pnvym12CpNNZMFjfQVmN2m2FV
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 20:26:58
Rxp5sUHyQrtTBpHcExwNq3VtVGuRUrt2Ke
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 19:33:23
RyYafXU9QgWQKs7SVSFLbWtscVz3dapHaH
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 18:16:57
Ry7qsSTeYNS4phYNSkMv1xfRCxXyWYYqD6
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 16:40:41
RytbMzm7jWDKD8NzQSPLaKMphi7yrQUoD8
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 16:28:00
S2NAsynjh8giiNrW7hP2R3mbSpxaeMSe6r
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 16:06:01
S7Vcf3HB6izuTLg1Vq6MMQT3xLfjXqfa7Q
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 14:31:27
RzNrcjkgdTqkn8wpjSaBro87yEgUM2TTtd
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 13:16:43
S4AdvgxmJL9pg2gjgpWS52hWcwzKwgy15P
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 12:23:58
RxTYuTic9MPG7SEtAaEY461T7yBcBLtf6c
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 11:52:41
SCN9tt4wApQfrNHLi43qhohUhDGPcgVbVX
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 10:59:01
S34zDmNtDgrUDDYjm1rQ6vSpHtbZyjwNG7
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 10:52:00
RzkWP7RjYLoLo9RkchUArnFNuP2BxDGMnP
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 09:52:03
S5tHJX3mgQyFS6i9bkEF6WCUoyxT2ejaWe
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 09:17:21
S5YHcG1VEhx24kp1wc27vmCAdSJgY5Uitg
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 07:23:00
RwxejEbop3j4nbdrXwB5tc2nNDiQUy2PUW
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 06:40:35
RxLBVFoVKhEftvzyQJrKjMoPawFUZBWHgB
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 06:40:29
RxLBVFoVKhEftvzyQJrKjMoPawFUZBWHgB
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 05:05:23
RxqzDQxskzCxshpTGyZ3MF6wnL83YCNx1o
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 03:07:07
Rx9rDLf5JWiqYSnqGiKVjXyq9kkKuaXACX
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 03:06:09
RybciAqjsoePpBr8qpXjP16dxqF8KGyD45
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 02:10:31
SHNS1QLGTNbKYzfXVVi2c1pi6bwEv1Mkpr
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 00:27:23
S4CXTkG7QsSrBcVP9jNzM58WQWHzcgUR9t
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 00:09:29
Ryh5bMymkVY6W9VXzcDeXPXQkZaFRhNHs9
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 23:08:17
SHeLJoctU6sRC2D1NJhdxaNXvzoSXjqEDU
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 22:56:54
RxgEzhg2Qp1NEytonWzF1T5tq2RMfmC4if
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 20:57:32
RxMWJ76b9XrFb8pGuayL5mHc81sK1DNdpY
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 19:03:53
RxUFPzWFG7xy6yVtQ93L3f4EJbUveGt9a1
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 18:16:07
RzM3k87pX8XTtQKdKZ7VTZTbMREL64cQ3S
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 17:01:52
RxDghbiUQi3Hwt4FWte4CTYSgXYovG2Vt4
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 16:50:17
S4c5m3dZxQ4miP46NvZrdj4T64EJUz4WQy
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 16:49:59
S4c5m3dZxQ4miP46NvZrdj4T64EJUz4WQy
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 15:42:20
S1TJcsxzoY5WntNuLH5GoJvPZpASenCtS9
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 14:36:21
S8nx6YCHqaaKJXE9MsyXEfpHYVARmKG7r3
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 14:28:18
S6XkowPwKqGjDXtwS1g97VzX5B9RALEiFi
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 13:55:49
RzAVoaG1Y3XbPyKaRCxNW2TkU47s4BLv8J
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 13:27:25
RyHG1PSzkrG9qDxUfHTASkykgZCDGq2yAb
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 11:12:47
S5C8e9XDMgjpbPKnmF99fj5BTNnRGWjjic
 • No, I'm Late!
Invalid claim
-
2020-09-19
- 07:15:18
Rx5gfVCex8A7yZwzBPyd3KghoNwECtKyuJ
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 07:01:01
S9Xcs9AgzvorPJw9HJKTMsLygP7u5Pqwkp
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 06:36:25
RxAZbV6ttRKG2XfJbQfQ1inwTm48eKbmg4
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 06:01:04
S1LS6aZSquZFdtmvJdjKhSDtVXekMahGwY
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 04:35:55
S1eE7NZZNipx9gPb2FbzUgfoUyCHacNQW3
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 03:22:13
SEoqPxxoTVRbzyb1hijNLTNHGG6rBaYVCM
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 02:57:35
S6m4CXNvBomyw9QE159kTv8jLPJS6Ds95K
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 02:16:15
RzNcmfCgCbsAictrcU5cYGJAkKX4FvAudy
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 02:10:22
RxHMwbuHLocceUt6GEzjwk8iknXLE9r99P
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 01:50:06
RxckKBV67WXDgfkroW7Rs3FkFNoMddwvC8
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 00:44:09
Rx2x8akex42iyMjeRMxap8J7ijcorkj7v6
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 00:05:51
SCcrBbLjyvmrnC4TAf8CmBkgFBAGHiaWnw
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 00:05:04
S16HteEyxUCefgXkqsrwhHLMN4nnQfwPB4
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 23:58:57
SFXZ18VXV34FZiwgN7n1K2Y64T1dr97hE9
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 23:06:41
Ry2mgY7GRmvcw2FnCkp94w8WTqiTSXxbkg
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 22:16:08
RxqSt72mRYd4zFpRdH8Fj74fxWfaWkhBQc
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 20:44:06
Rx1uiF7i6AuNCHEXe3oZkyGTZFEgn9P2p2
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 20:25:54
SD4HwhT1ukuyp1drtrzie5xHSkKYfzaV3r
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 19:13:41
Ryg9QzHtE6P4JDhQqLuaUvx3cghvz3oehj
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 18:54:11
S2AUY8iHGUgZdmzFFFT9G1iioeSCXcddaP
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 18:32:54
S8cbAvstGNUfBEvNYh2g1TdTnkj7Xh9228
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 18:14:48
RziDcL3WE9cswggCEWx9pT31GzL7DqdmLj
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 18:02:26
SBe5piAPD5nsxr2nQgGu8wSLw5MmXkRmUD
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 18:01:14
Rx4yhK5ry4yn1tJTV4nypCBUEkaCg4vH7w
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 17:56:33
Rxgy73GBeC4R3fnpczkSBa3a6c43MXijt7
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 17:49:44
RyMwCxwLeNceKaKSJLj6htbeB3rdzL6ub3
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 17:43:55
RzHS8ysXf4twgKhf5t2PUYoHSCtrJcvwYK
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 17:09:40
RyTNGtda1oFXaCDfwfPMF67c6kA1UUXSSi
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 17:03:05
RzEQ53PaomGDFUrFiXbJgydMMPJp2ThGGb
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 15:38:26
RxPpnm1hVGM9NdamKEUy7F7XRbvYeNPeNn
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 15:06:49
S2ngGCacR8RkVNL7BdeqWVdePQbidPbgKP
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 14:56:25
RxJ2nnYUNZcEF51GiBSgevx7BJ3yw21Vz1
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 14:26:53
SBE85nr8C7kjvnTQAFvvQfVk75qCu9ZsMk
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 13:58:59
RydKy6DcWoVuK7oiTEffQiJZcTfsz4K8Uf
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 13:24:17
RyEUveesvZFJKreVFXs8HqJimLoV9aUYUr
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 12:55:59
RyoqjJ9YNtxgryu3SoiD2m3EjL3Q4s9RNL
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 11:47:44
NA
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 11:23:13
S2gsnBeGE7ZBQVTq4mXt5M4pKs8cM4ondd
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 11:01:16
RzHVE1aigTFqCwPAnz1S3VdK4ZFztuC5c3
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 10:40:16
Ryge5iiqhR9KU8GyiXAVXVyvTGEwZmMvmz
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 09:43:00
RxRg6njpnum8KjtTNmZX8DPpL6JJHXsfXU
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 09:24:57
Rxj57LKULZvEQcc1RrRhJQS9pgDLcsn6Zz
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 09:02:41
SJqvnjcokYK3KfmLW7EKiXWGd2mkohrMhB
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 08:53:03
RzEi4RmBYZqjbnXxuwB3i1qLwMAMd7wQpd
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 08:51:57
Rx8kxJrZYY5Uem6FM5qYrXe7Awb1BZcLW6
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 08:20:38
S5sLBJ7SChfZPAHkdeofnsgpgDiEQigQiP
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 08:03:28
Ryf8DdptQEozadkAp3DsPh3n94DkShSJch
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 07:46:42
RyNCGLRKoM5GpBZNgeZtYaskJ4TgU1Ao3B
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 07:30:54
SCXMLmTpo9HbHTPrDeLjsTVWWsnjhKNbmU
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 07:21:18
SHjQDDws118hNJDNBsBQSAtkNqntECjw8N
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 05:28:50
RydLjdxpzKnoJpeBGr48Y3ZxGQMwLSGEWa
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 05:11:28
S1tEm5ZFGwATWEhG6CTspSRP88Dc68bBBK
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 05:04:50
S52MgAWtoF69WDsCgfpEVaqLni2DscS48G
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 04:37:14
S3o8k1YhQLXB8iSvikFGN1664WFVHYdLEU
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 04:27:00
SHuLWfjijKgKxzsMVbcBRgqiFKsTntK89i
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 04:26:51
SHuLWfjijKgKxzsMVbcBRgqiFKsTntK89i
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 03:30:57
RxJUwgxSo4ahUSBgPKukbkUPUSU46q3YVg
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 03:15:45
RxjG5ZxtdtL7Gq4vjFNuiavAVPpXRi4tSW
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 03:07:32
Rz6Ba3eHGSBB7rLwuSt6FNd7n1mxw3WJ3k
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 03:04:14
S2wqLNq9dYPMQWjgAC5YPGaKyjhqgwT74R
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 03:02:39
RxhrhppYZxK1BUCQAqyss6Ki4WRhZq78tW
 • No, I'm Late!
Invalid claim
-
2020-09-18
- 02:46:41
S3qq7ZQXtJubs3yDdPCHN1UevsfyaJM8Ww
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 02:44:47
S23v6NKy65MXACDdw8t8wfzHoQsRoWQP6E
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 02:44:47
S23v6NKy65MXACDdw8t8wfzHoQsRoWQP6E
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 02:44:10
S23v6NKy65MXACDdw8t8wfzHoQsRoWQP6E
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 02:43:52
S23v6NKy65MXACDdw8t8wfzHoQsRoWQP6E
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 02:25:25
RxDnS8B2mEPuoT3crsUmcHeNLgkMSDzT7h
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 01:48:00
S3dK6qSU6zM6xo4d26MWEJPtJkmApqEara
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 01:39:03
RxycVxV6wRQUWzr5M7PYo7dzbMhcDx9rpy
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 01:22:43
S3PVf1VHM57tWNK8hS4kgr4E5HH9BDd9w2
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 01:00:48
RxNf5Yjgd3oSebVrpz8LNxvxWYaaqfEig5
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 00:52:51
Rzinszen7i96gNmCejxQEa6uht8kxPJF3W
 • Yes
Invalid claim
-
Disclaimer
All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. Sources are Berkeley Open Infrastructure for Network Computing or Gridcoin. Read on what and how you can remove yourself
Rendered in 2.0849s with 7 backend requests in 2.0134s
Memory Usage: 979.58 kb (3.89 mb)
App version: 5ba2090@refs/heads/master
Updated on: 2021-03-01 17:22:22 +0100